Om PS Lysdesign Aps

Pia Stautz

CV
2019 –
PS Lysdesign, Indehaver, lysdesigner

2017 – 2019
Lightscapes ApS, Partner, lysdesigner

2011 – 2017
STAUTZ, Indehaver, lysdesigner

2010 – 2011
Bjarnhoff A/S, Ansvarlig afd. Kbh, konceptudvikler, lysdesigner

2009 – 2010
Drogijs ApS, Partner, lys- og rumdesigner

1998 – 2009
Møller & Rothe A/S, Tegnestuechef, lysdesigner

1995 – 1998
ES Design, Partner, rumdesigner

1995
Danmarks Designskole, afgang fra Linjen for Rum

Hvad gør vi

PS Lysdesign tilbyder uvildig rådgivning samt udarbejdelse af belysningsdesign til virksomheder såvel som til det private kundesegment. Vi sætter en ære i at skræddersy belysningsløsninger i henhold til hver enkelt kundes særlige behov, drømme og budget. – Ingen løsninger er ens. Vi specificerer lysoplevelsen og peger på lysarmaturer og lyskilder, der gør idé til virkelighed. Vores projekter realiseres ved brug af lamper forhandlet af vilkårlige belysningsleverandører og producenter fra opgave til opgave.

Hvad får man

PS Lysdesign udarbejder idéoplæg til belysningsløsninger og  tegner målsatte belysningsplaner som grundlag for montering og  installation af belysningen. Vi specificerer lysoplevelsen og belysningskvaliteten og peger på  belysningsarmaturer, der lever op til specifikationerne. Vi komponerer funktionelt og iscenesættende lysdesign.

Arbejdets faser

Designprocessen kan bestå af flere faser. Vi Indleder med et uforpligtende møde, hvor opgavens omfang fastlægges. Ved samme lejlighed registreres de pågældende rum og områder. Herefter udarbejdes Idéoplæg og lyskoncept. I udvalgte tilfælde etableres test af armaturer og lysvirkninger. Når belysningskonceptet er godkendt, optegner og specificerer vi lysdesignet. Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med el-installatør, arkitekt og bygherre og tilbyder i den forbindelse formidling af datablade og installationsvejledninger, indhentning af tilbud fra relevante belysningsleverandører samt implementering og tilsyn. Til slut indstilles belysningen iht. lyskonceptet. Hver fase vælges og påbegyndes i henhold til samarbejdsaftalen  med bygherre. Såfremt projektet afsluttes før tid eller overtages af anden part, frafalder ansvaret i forhold til det godkendte belys- ningskoncept.

Honorar

Opgaver udføres efter medgået tid kr. 950,- per time ekskl. moms.  Ved projektets start estimeres det forventede timeforbrug. Sker uforudsete ændringer i projektforløbet, der medfører ekstra time- forbrug udover det først estimerede, aftales og godkendes merpris med bygherre, før ekstraarbejdet påbegyndes.